De la formació d´usuaris a la formació en competències informacionals

.

Aquest mes de març, a través del Pla de Formació de la UIB, el personal del Servei de Biblioteca i Documentació que hi estava apuntat ha assistit al curs “ALFIN: la formació en competències informacionals”

alfin3

A partir d’una presentació s’ha anat treballant els diferents conceptes relacionats en base al guió següent:

  • ALFIN. Per què?
  • Les competències en el marc de l’EEES. I a la UIB? Plans d’estudis i guies docents.
  • Les competències informacionals, competències transversals dins els currículums dels estudis.
  • Com es treballen aquestes competències des de la biblioteca? un pas més en la formació d’usuaris.
  • La formació en competències informacionals:
   • Reconèixer la necessitat d’informació
   • Accedir a la informació
   • Avaluar la informació localitzada
   • Comunicar la informació (nou coneixement)
   • Ús ètic de la informació
  • Les CI2: competències informàtiques i informacionals.
  • Unici2: un exemple de formació en competències a la universitat espanyola.
  • L’acreditació en competències.
  • La formació en competències informacionals als usuaris de la comunitat universitària de la UIB.
  • La formació dels formadors.

Per a la realització del curs s’ha disposat d’una Aula Virtual (Campus Extens) que ha permès anar seguint les presentacions i cada una de les pràctiques que s’anaven proposant.

Un parell d’enllaços d’interés:

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon