Formació a l´IES Son Pacs en Competències Informacionals

El Servei de Biblioteca i Documentació col·labora en un projecte del grup “Educació i Ciutadania” de la UIB, en la formació en Competències Informacionals per alumnes i professors de 2n. curs de Batxillerat Internacional.

La primera sessió ha estat amb el professorat per tal de conèixer més d’aprop com accedir als recursos de la UIB. El punt de partida és el catàleg de la biblioteca, porta d’accés a tota la documentació bibliogràfica i documental, tant del material en paper que hi ha a les nostres biblioteques com tots els recursos electrònics als que es pot accedir.

La sessió amb els alumnes es realitzarà el mes de desembre, i pujaran al Campus per tal de treballar d’aprop la recerca d’informació.

S’ha publicat en el Moodle de l’Institut els enllaços i el material a treballar.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon