Ranking Shanghai de Universitats

La Universitat de les Illes Balears apareix al Ranking Shanghai 2011 en la posició nº 20

Rankin Shanghai