Més. . . al catàleg

Portada

S’ha modificat l’accés a la informació d’enriquiment del catàleg (portades / taules de contingut / resums).

Si apareix la llegenda + Info davall de la portada ens indica que aquest llibre conté informació addicional.

En aquest moments disposem de 35.000 portades de llibres, 30.000 taules de contingut i 42.000 resums.

Aquesta informació ja està disponible al catàleg clàssic i en breu també al catàleg 2.0.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.