Ajudes per a la utilització de Reaxys

 

Fa uns dies el Servei de Biblioteca i Documentació  va organitzar una sessió de formació per a la base de dades de química Reaxys.

Per aquest motiu, hem considerat oportú posar a l’abast dels investigadors algunes ajudes per a la utilització de Reaxys.

Així, per treure més profit a la base de dades, podeu consultar el següent Trainning Center on trobareu diferents materials didàctics per aprendre com s’ha d’utilizar Reaxys de forma eficaç.

A aquesta secció s’ofereixen guies del producte on es descriu Reaxys en general i molts tutorials, demos i videos. 

 

També podeu trobar altres videos útils Trainning desk  i per a més informació accediu a Reaxys Overview.

Cal destacar que Reaxys es vincula directament amb la base de dades bibliogràfica i bibliomètrica Scopus i amb Sciencedirect  (revistes a text complet) de manera que això permet una major exploració de tota la literatura científica.

Per a qualsevol consulta sobre les possibilitats de Reaxys podeu posar-vos en contacte amb el Dr. Denis Reidy :d.reidy@elsevier.com