Nous continguts a la pàgina d´Ajuda de la Biblioteca

La pàgina d’Ajuda de la web de la biblioteca de la UIB ha estat actualitzada amb noves seccions i continguts que permeten una visualització més estructurada i classificada de la informació. A través d’apartats com “la biblioteca i tu”, “cercar informació”, “com realitzar un treball acadèmic” o “recursos per a la docència i la investigació”, l’usuari disposa d’una sèrie d’ítems per poder accedir als nous materials i guies per facilitar la consulta i la utilització dels diferents recursos que el Servei de Biblioteca i Documentació posa a l’abast de la comunitat universitària.

 

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon.