En memòria de Paloma Insua Farré

Paloma Insua, la subdirectora del nostre Servei, ens ha deixat. Però ens queda molt d’ella; la Biblioteca de la UIB resta impregnada dels seus sabers i la seva valentia; gràcies a aquestes virtuts, moltes vegades, amb pocs recursos, hem pogut estar a l’avantguarda i anticipar-nos a les tendències emergents dins el món bibliotecari i, fins i tot, ser el mirall per a moltes altres biblioteques.

Però per sobre de la seva inqüestionable vàlua professional, ens queda sobretot la seva saviesa com a persona i com a companya. La seva franquesa, la seva humilitat, el seu afany d’aprendre, les ganes de tirar endavant sempre, el seu coratge a l’hora de prendre decisions delicades i una infrangible honestedat i lleialtat, són valors que, als qui hem treballat al seu costat, ens inspiraran sempre.

Miquel Pastor Tous, Director del Servei de Biblioteca i Documentació UIB