Índex d’impacte 2009 al JCR

Ja teniu disponible per a la seva consulta en línia el Factor d’Impacte 2009 a través de la base de dades Journal Citations Report accessible des de la Web of Knowledge.

L’índex d’impacte de les revistes científiques del 2009 es pot consultar a:
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/.

Vegeu com accedir al factor d’impacte des del catàleg de la UIB

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.