Arxiu de la categoria: Biblioteca Digital

Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears: nova col·lecció digital

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ha duit a terme la digitalització de les Monografies de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears, així com la seva catalogació i publicació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears. També s’han extret i catalogat de manera individual els articles que composen cada monografia.

Aquesta col·lecció consta de 23 monografies amb un total de 445 articles.

La Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) publica articles d’història natural mitjançant el Bolletí de la Societat d’Història Natural, que s’edita amb caràcter anual des de l’any 1955.

La SHNB també té altres canals per publicar temes d’interès, en ocasions en què es vol publicar  bé una sèrie d’articles d’un tema en concret, fruit d’un congrés o d’una iniciativa dels seus socis, o bé un treball monogràfic que excedeix la mida d’un sol article. La SHNB encamina aquestes publicacions en llibres de la sèrie Monografies de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears. Aquestes monografies es van començar a publicar l’any 1990 i tracten temes de diversa índole.

Per a més informació: Demana a la biblioteca

La Biblioteca Digital de les Illes Balears supera amb èxit la validació de metadades RECOLECTA

La Biblioteca Digital de les Illes Balears (BDIB) ha superat amb èxit el procés de validació de metadades i estructura OAI-PMH per complir amb les  Directrius DRIVER 2.0: Directrius per a proveedeors de contingut – Exposició de recursos textuals amb el protocol OAI-PMH.

Aquesta validació ha estat un requisit indispensable per tal de que la producció científica albergada a la BDIB formi ja part de Recolecta – Recolector de Ciencia Abierta, després d’un llarg procés d’adaptació de les  metadades de 31.424 registres bibliogràfics. Aquest procés d’adaptació es va iniciar a principis de l’any 2012 i ha finalitzat el mes de maig de 2017 quan la validació ha estat ratificada tècnicament per Recolecta.

Recolecta és un projecte impulsat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) amb l’objectiu de crear una infrastructura nacional de repositoris científics d’accés obert.

Aquest procés de validació és també un pas previ per tal de que la BDIB sigui recolectada en un futur per OpenAIRE – Open Access Infraestructure for Research in Europe, el projecte europeu que recolça la política d’accés obert a Europa i proveeix al Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) amb l’experiència necessària per iniciar el també procés de validació del Repositori Institucional de la UIB.

Per poder dur a terme aquesta validació s’han donat vàries passes:

  • 2011: la unitat de Digitalització i Accés Obert (DAO) de l’SBD entra a formar del Grup de Treball de Repositoris del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) on es treballa en la redacció de les “Recomanacions per informar el contingut de les metadades de descripció dels repositoris locals i cooperatius” per complir amb les directrius Driver 2.0.
  • 2012: en col·laboració amb l’Àrea de Catalogació i Gestió de la Col·lecció de la UIB, al DAO es redacten les directrius per adaptar la BDIB a les “Recomanacions del CSUC”.
  • 2013: els nous documents que s’incorporen a la BDIB es comencen a catalogar d’acord amb les directrius establertes i es comença un procés de revisió retrospectiva dels 21.861 registres bibliogràfics ja disponibles i catalogats prèviament entre els anys 2007 i 2012.
  • 2016: finalitza el procés de revisió retrospectiva i s’inicien les primeres proves de validació de tots els registres de la BDIB amb el validador de Recolecta.
  • 2017: continua el procés de validació de la BDIB duent-se a terme les modificacions pertinents per corregir els errors detectats, obtenir finalment la validació tècnica i  formar part de Recolecta – Recolector de Ciencia Abierta aportant, en una primera fase, 7713 registres de documentació científica.

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

García Riaza, Enrique, (2002), Celtíberos y lusitanos frente a Roma : diplomacia y derecho de guerra, Vitoria, Universidad del País Vasco.

Accediu també a altres Monografies del Personal Docent i Investigador de la UIB

 


Medicina Balear 2017, vol. 32, no. 2:  6 articles.
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
Temàtica: Medicina; Ciències de la salut
Accediu  també al volum complet.

 

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.


Medicina Balear 2017, vol. 32, no. 1:  6 articles.
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
Temàtica: Medicina; Ciències de la salut
Accedeix  també al volum complet.

 


Pissarra 2017, no. 150 

Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears.
Temàtica: Educació

 

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.


Studia Lulliana 2016, vol. 56: 6 articles.
Maioricensis Schola Lullistica, 1957-
Temàtica: Llull, Ramon, 1232 o 3-1315 o 6 ; Filosofia
Accedeix  també al volum complet.

 


Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 2016, núm 17: 
36 articles.
Academica de Jurisprudencia y Legislación de Baleares.
Temàtica: Dret — Illes Balears
Accedeix  també al volum complet.

 

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.


Taula. Quaderns de pensament, Núm. 45, 2013: 22 articles.
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filosofia i Treball Social
Temàtica: Filosofia — Pensament
Accedeix  també al volum complet.

 


Educació i cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia , Vol. 25, 2015: 
13 articles.
Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
Temàtica: Pedagogia
Accedeix  també al volum complet.

 


Pissarra. Revista d’Ensenyament de les Illes, Núm 149, 2016
Stei. Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes, 1977-, ed.
Temàtica: Educació — Illes Balears — Revistes

 

Per a més informació,
Deman@, la biblioteca respon

Debats d’investidura als Parlaments de les Comunitats Autònomes d’Espanya 1980-2015

Debats d'Investidura als Parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980-2015)

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB va dur a terme, entre 2003 i 2016,  una col·laboració amb el doctor Sebastià Serra Busquets, professor d’Història Contemporània a la UIB, per tal de digitalitzar i oferir de forma centralitzada a una mateixa web els Debats d’Investidura de les Comunitats Autònomes d’Espanya entre 1980 i 2015.

Aquesta web ofereix, per a cada una de les comunitats autònomes, a una recopilació dels seus debats d’investidura així com una investigació sobre els seus resultats electorals.

El doctor Rafel Puigserver Pou va participar en aquest projecte com a documentalista i investigador.

Properament aquesta plataforma s’incorporarà com a una nova col·lecció a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Novetats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Ja podeu consultar les darreres novetats incorporades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·lana Tom 70Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Vol. 70, 2014 – 17 articles.
Societat Arqueològica Lul·liana, ed.
Temàtica: Illes Balears — Història — Revistes
Accedeix  també al volum complet.

 

MaterialidadesMaterialidades. Perspectivas en cultura material – Es tracta d’una nova publicació a la biblioteca digital que consta de 3 números i 15 articles
Institut d’Estudis Baleàrics, ed; Universitat de les Illes Balears, ed.
Temàtica: arqueología, sociologia, etnografia, geografia, antropologia, etc.

 

Pissarra 2016 n148

Pissarra. Revista d’Ensenyament de les Illes, Núm 148, 2016
Stei. Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes, 1977-, ed.
Temàtica: Educació — Illes Balears — Revistes

 

Per a més informació,
Deman@, la biblioteca respon

La Biblioteca Digital de les Illes Balears al Rànquing Mundial de Repositoris

La Biblioteca Digital de les Illes Balears (BDIB), un projecte del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ocupa una bona posició al “Ranquing Web of Repositories

Concretament a la secció de Rànking Mundial la BDIB ocupa la posició 460 d’un total de 2297 repositoris analitzats (en una escala d’1 a 100 equivaldria aproximadament a la posició 20). Al gràfic següent podeu observar els diferents paràmetres computats, com a tamany, visibilitat, etc. per obtenir aquesta posició.

La Biblioteca Digital de les Illes Balears al Raking Web of Repositories

Pel que fa al nombre de descàrregues de documents la BDIB ha experimentat un continuat augment des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Entre 2010 i 2015 s’han comptabilitzat 10.841.037 descàrregues de documents.

Anàlisi de descàrregues a la Biblioteca Digital de les Illes Balears
Anàlisi de descàrregues a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

 

Per a més informació

Deman@, la biblioteca respon