Mostra totes les entrades de M. Jesus Manzano Mulet

Formació online Web of Science

Del 18 al 22 de setembre tendrà lloc un nou cicle de formació online de la Web of Science.

Per tenir plaça a una de les sessions és necessària la inscripció prèvia amb compte de correu institucional. S’admeten inscripcions per a un màxim de dues sessions de formació.

Podeu accedir al material per a la sessió de formació fent clic aquí.

Per a més informació,

Demana@, la biblioteca respon.

Actualització de les guies temàtiques

Les guies temàtiques, selecció de recursos d’informació en diferents àmbits temàtics de suport a la docència, l’aprenentatge i la investigació, han canviat l’estructura per millorar la seva accessibilitat i consulta.

Els recursos específics de cada disciplina se situen en primer lloc i a continuació els recursos generals i multidisciplinaris, que apareixen sota diferents epígrafs en forma de desplegable.

S’han incorporat nous recursos que completen la informació de cada una de les guies.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

 

Formació online Scopus

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i Elsevier ofereixen, del 29 de maig al 2 de juny, el primer cicle de formació online de 2017 sobre l’ús de la base de dades Scopus.

S’ofereixen sessions de nivell bàsic i nivell avançat en diferents dates i horaris i amb un màxim de 75 participants per sessió admesos.

Es pot consultar el programa de la formació i fer la inscripció, necessàriament amb compte de correu institucional, fent clic aquí.

IMPORTANT: s’ha de conservar el mail de confirmació de la inscripció perquè conté el vincle d’accés a la realització del curs. Aquest vincle és únic per a cada participant.

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

Cursos online Web of Science (febrer 2017)

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i Clarivate Analytics ofereixen sessions de formació de la Web of Science del 6 al 10 de febrer.

Podeu accedir a la programació i inscriure-vos, amb compte de correu institucional, fent clic aquí.  S’admeten inscripcions per a un màxim de  dues sessions de formació.

El material per a les sessions es pot descarregar clicant aquí.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

Curs de formació online Web of Science (12-16 desembre)

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i Clarivate Analytics ofereixen un cicle de formació online sobre la Web of Science.

fecyt

Les sessions programades s’imparteixen via Webex i tendran lloc del 12 al 16 de desembre.

Per obtenir plaça en alguna de les sessions és necessària la inscripció prèvia, amb compte de correu institucional, fent clic aquí. S’admeten inscripcions per a un màxim de dues sessions de formació.

El material per a la sessió de formació es pot descarregar clicant aquí.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.

 

 

Gestiona la teva bibliografia

foto_bibliografia

En l’elaboració d’un treball acadèmic o científic s’utilitza necessàriament informació sobre el tema escollit publicada amb anterioritat. Els documents que citam quan redactam el nostre treball han de quedar adequadament reflectits en la bibliografia.

El Servei de Biblioteca i Documentació ha elaborat una guia d’ajuda en la qual es donen unes pautes per citar documents i fer la bibliografia del treball amb l’objectiu de fer un ús responsable, ètic i legal de la informació consultada.

Podeu consultar la guia a la pàgina d’ajuda de la Biblioteca.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon.

Nou complement de Mendeley per a Chrome i Firefox

El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley permet importar referències des de diverses bases de dades amb un complement que s’ha d’instal·lar als navegadors Chrome i Firefox.

Per instal·lar-lo cal obrir una sessió a Mendeley Web, clicar sobre el quadre Install the Web Importer i triar el navegador (Chrome o Firefox).

mendeleynavegadors

Una vegada instal·lat el complement el visualitzarem al navegador i podrem importar referències i pdf des de Google Acadèmic, per exemple, i altres bases de dades.

Diapositiva3

L’opció Save to Mendeley que s’instal·la a la barra de marcadors continua funcionant als navegadors Safari i Explorer.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.

Consulta el catàleg des dels resultats de Dialnet

Dialnet és un portal de la producció científica de les Ciències Socials i les Humanitats sobretot en llengua espanyola.

Des de fa unes setmanes es pot accedir al catàleg de la biblioteca des dels resultats d’una cerca bibliogràfica a Dialnet.

En moltes ocasions Dialnet dóna accés al text complet dels articles i capítols de llibre que referencia. Quan no és així hi ha l’opció d’obrir la finestra “Petición artículo” i des d’aquí trobarem el vincle al catàleg de la UIB per localitzar un document en el cas que aquest es trobi als fons de la biblioteca.

Si no es troba a la biblioteca, la mateixa finestra ofereix l’opció de demanar el document al Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon

Publicades noves guies temàtiques

A la secció de recursos electrònics pots trobar les noves guies temàtiques elaborades pel Servei de Biblioteca i Documentació:

Les guies temàtiques agrupen les bases de dades i altres recursos d’informació electrònica d’una disciplina concreta per facilitar-ne la recerca de documentació. En primer lloc hi ha una selecció de recursos específics i a continuació altres de generals i multidisciplinars. En darrer lloc hi ha una secció d’eines útils per a l’elaboració de treballs.

Les guies temàtiques pretenen oferir a estudiants i investigadors un accés més directe a la informació sobre la seva àrea d’estudi.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.