Accés gratuït a la base de dades World Development Indicators

A partir d’ara teniu disponible l’accés gratuït a la base de dades World Development Indicators. Aquesta base de dades l’edita el Banc Mundial i recull dades estadístiques de més de 230 països des de 1960 fins a l’actualitat. Les dades poden exportar-se a diferents formats: csv, excel, taules… Per a més informació, Deman@, la biblioteca … Continua llegint «Accés gratuït a la base de dades World Development Indicators»