Statista: Portal d’estadístiques líder al món

A partir d’avui tens accés a Statista , el portal d’estadístiques líder al món.

La informació que ofereix Statista, procedeix de més de 22.500 fonts fiables. Hi pots trobar més d’1.000.000 d’estadístiques centrades en indústries, mercats, consumidors, tendències, etc.

Els resultats els pots descarregar en diferents formats (PNG, PPT, PDF, XLS). També ofereix infografies que poden ser de gran ajuda per a incloure als treballs de classe o a un Power Point.

Com usar Statista (en anglès): https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

 

Deman@, la biblioteca respon