Cancel·lacions de subscripcions a publicacions periòdiques 2018

 

D’acord amb els criteris aprovats per la comissió de biblioteca d’aquesta Universitat el dia 24 de novembre de 2017, se sotmeten a exposició pública les següents cancel·lacions de publicacions periòdiques de cara a l’any 2018.

El motiu d’aquestes cancel·lacions és el baix ús de l’accés online (en alguns casos nul) que han tingut aquests títols  durant l’any 2017.  La despesa que suposa la subscripció no està justificada en aquests casos, ja que és molt més rendible sol·licitar l’article o articles mitjançant el servei de préstec interbibliotecari.

Títols cancel·lats

El període per a presentar al·legacions contra la cancel·lació d’alguna de les subscripcions expirarà el dia 11 de desembre de 2017.

Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a Daisy Chiang ext. 9893 email: daisy.chiang@uib.es , o a Consuelo Cebrero ext. 2754 email: consuelo.cebrero@uib.es .