Història de la Biblioteca de la Universitat de Mallorca. Llibre i tesi de M. Ángeles Longás

La nostra companya i bibliotecària de la UIB María de los Ángeles Longás Lacasa és l’autora de la publicació “Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829)”, basada en la seva tesi doctoral, llegida fa poc temps.

María de los Ángeles Longás Lacasa
María de los Ángeles Longás Lacasa

L’objectiu d’aquest llibre és estudiar la primera biblioteca que va tenir la Universitat de Mallorca, formada amb les que van establir els Jesuïtes en els col·legis de Monti-sion i Sant Martí de Palma i Sant Ignasi de Pollença. Va ser una biblioteca universitària oberta a tot estudiós que la va voler consultar, per tant estem en els orígens de la lectura pública a Mallorca. El tema central és la biblioteca però també interessen els esdeveniments històrics emmarcats en les idees de la Il·lustració. L’acotació cronològica se sustenta en dos anys importants per a la vida universitària mallorquina: 1767, per l’expulsió dels Jesuïtes, i 1829, per la reial ordre de supressió de la Universitat. La investigació s’ha fonamentat en fonts documentals conservades en arxius històrics de Palma i Madrid. Els resultats obtinguts estan organitzats sobre un fil cronològic que ens permet estudiar l’evolució de la Universitat de Mallorca, des d’un punt de vista institucional, en la seva etapa final de la mà de la seva biblioteca.

Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829)

Podeu accedir al text complet de la publicació mitjançant el catàleg de la UIB: http://bit.ly/longas_tesi