Tomàs Vibot publica a Etnopoètica un article sobre el nostre Fons Antoni Pons Pastor

Tomàs Vibot
Tomàs Vibot

L’investigador Tomàs Vibot Railakari ha publicat l’article “Fons Antoni Pons Pastor (1888-1976) a l’Arxiu històric de la UIB”, on ha donat a conèixer el contingut del fons que es custodia al nostre arxiu històric. Fonamentalment s’hi descriu l’inventari del que conformen fitxes i papers del capellà lul·lista Pons i una nota biogràfica breu.

L’Institut d’Estudis Catalans és l’editor del volum que recull aquest article de Tomàs Vibot al volum Etnopoètica: arxius i materials inèdits, realitzat a cura d’Àngel Vergés i Vicent Vidal. La major part d’autors que hi han presentat col·laboracions formen part del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del IEC.

Història de la Biblioteca de la Universitat de Mallorca. Llibre i tesi de M. Ángeles Longás

La nostra companya i bibliotecària de la UIB María de los Ángeles Longás Lacasa és l’autora de la publicació “Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829)”, basada en la seva tesi doctoral, llegida fa poc temps.

María de los Ángeles Longás Lacasa
María de los Ángeles Longás Lacasa

L’objectiu d’aquest llibre és estudiar la primera biblioteca que va tenir la Universitat de Mallorca, formada amb les que van establir els Jesuïtes en els col·legis de Monti-sion i Sant Martí de Palma i Sant Ignasi de Pollença. Va ser una biblioteca universitària oberta a tot estudiós que la va voler consultar, per tant estem en els orígens de la lectura pública a Mallorca. El tema central és la biblioteca però també interessen els esdeveniments històrics emmarcats en les idees de la Il·lustració. L’acotació cronològica se sustenta en dos anys importants per a la vida universitària mallorquina: 1767, per l’expulsió dels Jesuïtes, i 1829, per la reial ordre de supressió de la Universitat. La investigació s’ha fonamentat en fonts documentals conservades en arxius històrics de Palma i Madrid. Els resultats obtinguts estan organitzats sobre un fil cronològic que ens permet estudiar l’evolució de la Universitat de Mallorca, des d’un punt de vista institucional, en la seva etapa final de la mà de la seva biblioteca.

Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829)

Podeu accedir al text complet de la publicació mitjançant el catàleg de la UIB: http://bit.ly/longas_tesi

Consulta el catàleg des dels resultats de Dialnet

Dialnet és un portal de la producció científica de les Ciències Socials i les Humanitats sobretot en llengua espanyola.

Des de fa unes setmanes es pot accedir al catàleg de la biblioteca des dels resultats d’una cerca bibliogràfica a Dialnet.

En moltes ocasions Dialnet dóna accés al text complet dels articles i capítols de llibre que referencia. Quan no és així hi ha l’opció d’obrir la finestra “Petición artículo” i des d’aquí trobarem el vincle al catàleg de la UIB per localitzar un document en el cas que aquest es trobi als fons de la biblioteca.

Si no es troba a la biblioteca, la mateixa finestra ofereix l’opció de demanar el document al Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon

Ana María Rodríguez, la cap de Fons Antic de la UIB, es jubila.

Ahir dia 8 de novembre es va jubilar Ana María Rodríguez Bonet, l’especialista i cap de Fons Antic de la Biblioteca de la UIB.

Ana María Rodríguez, cap de fons antic de la UIB
Ana María Rodríguez, cap de fons antic de la UIB

Ana treballava des de  l’any  2006, fent equip amb Carme Manera i Esther Fernández,  a la Biblioteca Patrimonial de Son Lledó,  i s’havia convertit en una gran experta en bibliografia històrica. Ha estat una peça fonamental en la posada en valor del fons antic de la Universitat, localitzant exemplars de gran valor que no s’havien reconegut fins la seva intervenció i catalogant a fons les joies bibliogràfiques heretades de les institucions antecessores de la UIB o arribades per donatiu de diferents fonts. Com és el cas  d’un tractat de dret romà de 1514 o un volum del diccionari de castellà d’Antonio de Nebrija de 1513, que constitueixen vertaders tresors de la nostra universitat.

Ana María Rodríguez amb l'equip de la Boiblioteca de Son Lledó
Ana María Rodríguez amb l’equip de la Biblioteca de Son Lledó, Carme Manera i Esther Fernández.

Així mateix ha vetllat per la conservació i restauració de tots aquells llibres que necessitaven algun tipus d’intervenció o mesures especials per garantir la seva pervivència. I ha contribuït a la divulgació del fons de la UIB col·laborant en el muntatge de diverses exposicions bibliogràfiques.

Ana també era molt activa dins el grup de patrimoni Bibliogràfic de REBIUN i va participar en el muntatge de grans exposicions bibliogràfiques a nivell nacional. Fruit de la seva darrera col·laboració sortirà dintre de poc editat el catàleg d’incunables de les Universitats espanyoles.

En l’etapa anterior Ana havia estat la cap de la biblioteca de l’edifici Guillem Cifre.

Des de la direcció del SBD volem agrair a Ana Maria Rodríguez la feina feta, i els coneixements que ha aportat a la UIB i desitjar-li que pugui gaudir molt de la nova etapa que se li obre al davant.

Butlletí de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Butlletí de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ha incorporat el “Butlletí de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears”  amb un total de 15 volums i 161 articles que són accessibles des de la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Aquesta col·lecció es pot consultar per:

El Butlletí de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (ISSN 2254-2515) és una publicació periòdica editada anualment des dels inicis de la Reial Acadèmia, que conté articles relacionats amb jurisprudència i legislació.

L’acte de presentació ha tingut lloc el dia 9 de novembre de 2015

Acte de presentació del Butlletí de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon

La biblioteca imparteix formació especialitzada i transversal als estudis de doctorat

És la tercera edició d’aquesta iniciativa!

A través de l’activitat formativa “Tècniques de cerca bibliogràfica” la biblioteca és present en els estudis de doctorat.

És una formació especialitzada i transversal, en la que enguany hi participen 32 alumnes, impartida per quatre persones del servei de Biblioteca i Documentació.

Dibujo

Les competències a assolir que es treballen són:

  • Identificar les fonts d’informació més rellevats i apropiades a la necessitat d’informació.
  • Comprendre i saber utilitzar les eines de cerca.
  • Aplicar criteris de qualitat per avaluar la informació obtinguda i les seves fonts.
  • Organitzar i gestionar de manera eficaç la informació consultada i reunida.
  • Fer un ús ètic de la informació, respectant la legislació vigent.
  • Identificar els diferents sistemes i maneres de publicar i difondre la informació.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

Noves eines del JCR i ESI

La FECYT anuncia a la seva web la incorporació de noves eines tant al Journal Citation Reports (JCR) com al Essential Science Indicators (ESI), que s’integren a la plataforma d’Incites, de Thomson Reuters.

Aquestes noves eines milloren les ja existents i les cerques tradicionals, destacant la incorporació de noves mètriques com l’Eigenfactor normalitzat i el percentil Journal Impact Factor (JIF). També hi ha la possibilitat de filtrar les revistes per accés obert, quartil i percentil JIF.

Les noves versions de JCR i ESI funcionaran junt amb les antigues fins al desembre 2015, data en la qual seran substituïdes definitivament. Mentrestant, l’accés a elles es fa temporalment des d’aquestes dues URLs.

Journal Citation Report                      Essential Science Indicators

La FECYT oferirà formació presencial i en línia per a donar a conèixer aquestes novetats.

JCR

Deman@, la biblioteca respon