Cancel·lacions de publicacions periòdiques

Se sotmeten a exposició pública les cancel·lacions de subscripcions a publicacions periòdiques sol·licitades per diversos departaments o centres

Exposició pública cancel

D’acord amb els criteris aprovats per la comissió de biblioteca d’aquesta Universitat, se sotmeten a exposició pública les cancel·lacions de publicacions periòdiques sol·licitades per diversos departaments o centres de cara al 2016.

El període per a presentar al·legacions contra la cancel·lació d’alguna de les subscripcions expirarà el dia 13 de novembre de 2015.

Les al·legacions degudament raonades han d’anar signades pel director del departament o pel màxim responsable del centre que les presenta, i s’han d’adreçar al director del Servei de Biblioteca i Documentació.

Una vegada estudiades les al·legacions la comissió de biblioteca, autoritzarà o desestimarà les peticions de cancel·lació i n’informarà als departaments o centres que l’han sol·licitada i als que han presentat al·legacions.

Llistat de publicacions de les quals s’ha demanat la cancel·lació:

 • Betriebs-Berater. Zeitschrift für Recht und Wirtschaft (paper + online)
 • Cahiers de Droit Fiscal International (paper)
 • Carta Tributaria (paper + online)
 • Checkpoint Fiscal (online)
 • OSTZ. Oesterreichische  Steuer Zeitung (paper + online)
 • Revue Française de Finances Publiques (paper)
 • Tributos Locales (paper)

Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a Daisy Chiang ext. 9893 email: daisy.chiang@uib.es , o a Consuelo Cebrero ext. 2754 email: consuelo.cebrero@uib.es .

Setmana Internacional d’Accés Obert 2015

Entre el 19 i el 25 d’octubre se celebra a tot el món per vuitè any consecutiu la Setmana Internacional d’Accés Obert -Open Access Week- el lema aquest any és “Open for Collaboration”.

Aquesta celebració es realitza amb la intenció de promoure les polítiques d’accés obert a la informació científica i analitzar els principals aspectes en els quals s’ha de treballar per aconseguir que la recerca finançada amb fons públics estigui disponible també de forma pública. La Universitat de les Illes Balears s’uneix a les celebracions d’aquesta setmana, en coordinació amb la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). La programació nacional pot consultar-se a http://accesoabierto.info/

Taula rodona en línia: Ciencia colaborativa y acceso abierto. Ciencia colaborativa y acceso abierto: los repositorios como instrumentos de E-Ciencia. Divendres, 23 d’octubre de 2015, 15:00 h. Webconferencia: https: //www.intecca.uned.es. Els participants són membres del Grup de Treball de Repositoris de REBIUN: Isabel Calces González (UNED), Victòria Rasero Merino (Universitat Carlos III de Madrid), Trànsit Ferreras Fernández (Universitat de Salamanca), José Manuel Barrueco (Universitat de València), Jordi Prats (Universitat Politècnica de Catalunya), Inmaculada Ribes-Llopes (Universitat Politècnica de València).

Enllaços d’interés:

Setmana internacional de l'accés obert

14A REUNIÓ D’USUARIS GTBIB-SOD

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Participants de la 14a Reunió d’usuaris GTBIB-SOD

 

El passat dia 2 d’octubre es va dur a terme a la seu de l’Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC a Madrid, la catorzena reunió d’usuaris de GTBIB-SOD, el programa de gestió del préstec interbibliotecari que utilitzam a la UIB. Hi assistiren més de 100 persones de 80 institucions diferents.
La primera part de l’acte s’inicià amb la descripció d’algunes experiències i iniciatives relacionades amb l’eina GTBIB-SOD. Primer hi intervingué Ana Sánchez Montañés del SURAD-CSIC per parlar de l’experiència de la incorporació del GTBIB-SOD a les Biblioteques del CSIC. Just després Sílvia Sastre de Bibliosalut explicà l’enquesta sobre el SOD duita a terme a la seva institució l’any 2014 mitjançant el sistema d’avaluació de GTBIB-SOD. En tercer lloc Rosa Escobar de la Universidad de Almeria exposà la certificació del Servei de Préstec Interbibliotecari del seu centre segons la norma ISO 9001. Per acabar la primera part de la sessió, Josep Manel Rodríguez Gairin comentà la facturació electrònica amb GTBIB-SOD.
Les novetats al programari  centraren la segona part de la reunió. Josep Manel Rodríguez Gairin i Sergi Chaves de Kronosdoc presentaren els canvis i les millores efectuades a GTBIB-SOD des de la darrera reunió d’usuaris feta a la seu de l’Instituto Cervantes de Madrid. La jornada finalitzà amb el torn obert de preguntes en el qual bona part dels assistents intercanviaren opinions i dubtes referents a l’eina de gestió del préstec interbibliotecari

 

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)

oapenlogo 01 colour

OAPEN és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la publicació de llibres acadèmics en accés obert.

Aproximadament conté uns 2.000 llibres electrònics, els quals es poden descarregar en pdf editats en la seva majoria per universitats europees com Oxford University Press, Amsterdam University Press, etc. És interessant destacar que les publicacions que formen part d’aquesta Biblioteca OAPEN han estat revisades peer review per a assegurar la seva qualitat científica i acadèmica.

La biblioteca digital OAPEN disposa d’un cercador avançat per a la recuperació dels llibres electrònics per títol, autor, etc. o unBrowse on es pot navegar per autors, títols o matèries.

El major nombre dels llibres electrònics estan vinculats a les àrees d’Humanitats i Ciències socials, si bé en podem trobar un nombre interessant d’altres àrees com: les Arts, la Economia, el Dret, etc.

oapen 1   oapen 3

Publicar amb Springer

El passat dia 1 d’octubre, a la Sala d’Actes de l’edifici Anselm Turmeda, va tenir lloc un taller dirigit principalment a investigadors on s’exposaren les principals eines per a publicar a revistes i llibres científics.

Aquest taller va ser organitzat per la Biblioteca i impartit per Nathalie Jacobs (editora sènior d’ Springer). La presentació va ser a càrrec de la Sra. Yolanda González Cid, directora de l’Escola Politècnica Superior.

A l’acte assistiren més de 70 docents i investigadors, així com altres persones interessades en el tema. A tots ells se’ls va lliurar un certificat d’assistència. L’exposició va ser en castellà i els participants es varen poder informar sobre qüestions relacionades amb el món de la publicació científica, com:

 • L’evolució històrica de l’editorial Springer.
 • L’actual situació de la Ciència a Espanya i a Europa.
 • Els serveis que ofereix Springer pels autors.
 • Els factors que s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir una revista en particular.
 • Les diferents formes de publicar: tradicional i accés obert.
 • L’ètica en la publicació.

Si vols recordar la presentació d’ Springer, la pots trobar aquí:

Material curs en format PDF

 

 

I a la fi ho podem dir: ja catalogam seguint les instruccions RDA!

Avui, amb la finalització del curs de formació per als catalogadors del nostre Servei, ja donam per executada la primera fase del projecte d’implementació de les noves instruccions internacionals de catalogació: Resources: description and Access, més conegudes com les RDA.

Al nostre Servei, hem seguit des de l’any 2008, d’una manera activa, el procés de desenvolupament de les normes i, a partir de l’any 2013 el procés d’implementació que es va dur a terme a biblioteques com la Library of Congress, la British Library i les biblioteques nacionals d’Austràlia i el Canadà. Evidentment, hem seguit molt a prop les diferents progressions que s’han fet dins l’àmbit estatal, tant al consorci del CBUC, com a les biblioteques que formen part de REBIUN i també totes les informacions que ha publicat la Biblioteca Nacional.

En aquest context, i considerant que en dos anys s’havien incorporat al nostre catàleg uns 4000 registres híbrids i que la normativa que seguíem fins aleshores, les AACR2, ja no s’havien d’actualitzar més, al novembre de 2014 vàrem decidir iniciar el projecte d’implementació de les RDA, procés que per poder assolir estructurarem en distintes fases.

La primera fase, que avui ja donam per finalitzada, ha consistit en l’estudi de les instruccions pròpiament dites, i l’establiment de directrius i pautes per aquells aspectes on es presentaven diverses possibilitats per adaptar-les a les necessitats del nostre Servei. S’inicià amb la lectura i anàlisi de la bibliografia, la preparació dels materials i guies d’ajuda per facilitar les tasques dels catalogadors i ha conclòs amb el curs de formació que hem dut a terme del 21 de setembre al 2 d’octubre.

IMG_8876

Aquestes dues darreres setmanes, hem realitzat tant sessions teòriques com pràctiques, que ens han permès compartir coneixements, dubtes i debatre sobre les distintes necessitats de cada tipus de recurs. Aquestes discussions ens ajudaran a refinar els distints processos que comprenen la catalogació al nostre Servei.

IMG_8829
Fotografia del curs de formació. El dia 25 de setembre a la unitat de catalogació realitzant supòsits i exercicis pràctics.

A hores d’ara, amb aquest canvi només hem iniciat un camí; per dir-ho d’una altra manera, hem donat una primera passa que possibilitarà en un futur proper una millora en la recuperació i l’accés als recursos del catàleg. Una primera passa, que afavorirà la incorporació dels recursos a la web semàntica, que permetrà deixar de costat sistemes de codificació que dificulten la interoperabilitat en favor de sistemes integradors on els nostres usuaris esdevenen l’eix central, i on reflexionam a l’hora de descriure o relacionar un recurs en funció de les tasques i dels objectius que ells han d’assolir.

El canvi, que es farà de manera progressiva, ja està en marxa. Al nostre catàleg, després d’un període de proves de quasi 10 mesos, tenim accessibles uns 7500 registres bibliogràfics catalogats en RDA, i ara sí que sí,  aquesta xifra s’anirà incrementant.

Avui a la Unitat de catalogació estem contents i molt satisfets, amb aquesta entrada al bloc, us volem no només informar d’aquest canvi si no també fer-vos partícips d’aquest sentiment.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

Convocatòria pública per alumnes col·laboradors de biblioteca 2015-2016

Convocatòria pública d’alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB per la qual es convoquen 7 places per al curs  2015-2016

Termini per presentar les sol·licituds:
El termini per presentar les sol·licituds entrarà en vigor el dia 5 i acabarà el 13 d’octubre de 2015 (ambdós inclosos).