Els nous CISS: CISS Laboral i CISS Fiscal

MARCAS_ciss

CISSonline és ara CISS Laboral, CISS Fiscal i CISS Contable-Mercantil. La companyia Wolters Kluwer ha desenvolupat aquestes diferents plataformes per a facilitar la usabilitat després d’una investigació exhaustiva amb el recolzament dels assessors fiscals, laborals i comptables.

Els continguts dels nous CISS inclouen Comentaris, Normativa, Comparador d’articles, Doctrina Administrativa i Jurisprudència a text complet.

La biblioteca de la Universitat de les Illes Balears té en subscripció CISS Fiscal i CISS Laboral.

Al següent vídeo trobareu més informació:

YouTube Preview Image

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon