Disponible el Factor d´Impacte JCR 2014

JCR

Ja teniu disponible el Journal Citation Report (JCR) de 2014 a la web http://jcr.fecyt.es

Recordau que el JCR és una eina que us permet cercar les revistes amb més impacte, les més citades, analitzar les cites i autocites, etc. Inclou diferents indicadors bibliomètrics com el factor d’impacte, l’índex d’immediatesa o l’Eigenfactor.  JCR ofereix dues seccions: Science Edition i Social Science Edition.

Les dades, publicades des del 19 de juny, seran definitives al setembre. Podeu consultar les actualitzacions així com els llistats de les revistes incloses a la pàgina d’Avisos de JCR.

JCR

Per a més informació, Deman@ la biblioteca respon

Comença el procés de subscripcions a publicacions periòdiques 2016

book-clock

S´inicia el procés de subscripcions a publicacions periòdiques de caire científic pel període 2016.

Per aquest motiu, necessitam saber si voleu introduir alguna modificació a les subscripcions vigents.  Si és així, ens heu de fer arribar quins títols, ara subscrits, voleu donar de baixa i quins títols nous voleu donar d’alta.  Per motius d’equilibri pressupostari us recordam que no es poden fer noves subscripcions si no es donen de baixa algunes de les actuals que compensin el cost de les noves.

La comunicació amb els canvis ha d’anar signada pel director del departament o màxim responsable del centre i ha d’anar adreçada al director del Servei de Biblioteca i Documentació.

El termini per sol·licitar modificacions acabarà el proper 11 de setembre de 2015.

Una vegada fet aquest tràmit, les peticions seran analitzades per la Comissió de Biblioteca de la UIB que les aprovarà o denegarà.  Seguidament, seran posades a exposició pública per tal que es puguin presentar al·legacions.

Podeu consultar les vostres subscripcions al llistat següent:

Departament de Biologia

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Departament Ciències de la Terra

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Departament de Dret Privat

Departament de Dret Públic

Departament d’Economia Aplicada

Departament d’Economia de l’Empresa

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Departament de Filosofia i Treball Social

Departament de Física

Departament d’ Infermeria i Fisioteràpia

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques / Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Departament de Psicologia

Departament de Química

Biblioteca Edifici Anselm Turmeda

Biblioteca Edifici Arxiduc Lluís Salvador

Biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos

Biblioteca Edifici Guillem Cifre de Colonya

Biblioteca Edifici Mateu Orfila i Rotger

Biblioteca Edifici Ramon Llull

Si necessitau més informació podeu adreçar-vos a Miquel Pastor: miquel.pastor@uib.es; ext.2815 , o a Daisy Chiang: daisy.chiang@uib.es; etx.9893.

 

Una mirada al projecte “la biblioteca a les aules”

 

Et presentem l’informe que hem compartit ja amb els responsables dels estudis de la Universitat, sobre com ha anat el projecte “la biblioteca a les aules” durant el curs acadèmic 2014/2015.

Un grup d’assignatures que a les seves guies docents tenen com a competències a treballar les transversals relacionades en la cerca d’informació i la seva posterior gestió, han participat en l’experiència de rebre formació  per bibliotecaris a les aules.

  • Es triplica, respecte del curs anterior, els alumnes que han rebut formació a les aules de la biblioteca
  • Quasi la meitat dels estudis de grau de la UIB han incorporat alguna sessió de formació.
  • El grau de satisfacció sobre la formació rebuda és molt elevat.

La biblioteca es compromet dia a dia en el procés d’aprenentatge de les habilitats informacionals dels estudiants i de la comunitat universitària en general, on cada vegada és més important una utilització racional i eficaç dels recursos d’informació que tenim al nostre abast.

comparativa

Hem començat ja a treballar per tal que en el curs 2015/2016 s’arribi a major nombre d’estudis, i per tant, un major nombre d’estudiants es pugui beneficiar d’aquesta formació, bàsica per a l’elaboració de treballs acadèmics.

Per a més informació, Deman@ la biblioteca respon