Nous llibres electrònics de diverses temàtiques

Aquests darrers mesos hem incorporat al catàleg més de 350 ebooks de l’editorial Wiley, gràcies a la col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).  Aquests llibres, de temàtica molt diversa, poden ser del vostre interès.

Si voleu veure els títols en la disciplina d’humanitats, anau al Pinterest de la Biblioteca Ramon LLull.

També hi podreu trobar títols com:

Plant Secondary_Wiley
Plant secondary metabolites: occurrence, structure, and role in the human diet / edited by Alan Crozier, Michael N. Clifford, Hiroshi Ashihara / Oxford, UK ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., c2006
North Atlantic Oscilatio_Wiley
The North Atlantic oscillation: climatic significance and environmental impact / James W. Hurrell … [et al.], editors / Washington, DC : American Geophysical Union, c2003
Seasonal and interannual variability of the western Mediterranean Sea / / Paul E. La Violette (ed.) Washington, D.C : American Geophysical Union, 1995.
Seasonal and interannual variability of the western Mediterranean Sea / / Paul E. La Violette (ed.)
Washington, D.C : American Geophysical Union, 1995.
Nutrition in epigenetics / editor(s): Mihai D. Niculescu, Paul Haggarty / Ames, Iowa : Blackwell Publishing, cop. 2011

 

Més informació sobre els ebooks de Wiley.

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon