Trial dels quasi 500 ebooks a text complet de la UPC

La Universitat de les Illes Balears té accés en període de prova als quasi 500 ebooks creats pel professorat de la UPC (Univesitat Politècnica de Catalunya). 

Fins al març de 2014 podreu accedir al text complet d’ebooks en català i castellà i de les matèries d’enginyeria, arquitectura i nàutica entre d’altres.

Hi podeu anar des d’aquest enllaç

Per més informació sobre els llibres digitals de la UPC

Us animam a aprofitar aquesta oportunitat!

UPC_imatge

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon