Disponible l´excel SJR i SNIP 1999-2012 (SCOPUS)

Us recordam que ja es troba disponible al següent enllaç http://www.scopus.fecyt.es/Que-es-SCOPUS/Pages/Cobertura.aspx l‘excel que conté les mètriques d’impacte SJR (SCimago Journal Rank) i SNIP (Source Normalized Impact per Paper) dels anys 1999 al 2012.

Què són SJR i SNIP?

SJR (SCimago Journal Rank): és un rànquing que reflexa el prestigi d’una revista mitjançant el nombre de cites ponderades per document publicat en relació al nombre de documents publicats. La ponderació de les cites es fa en funció de les cites que rep la publicació que cita, és a dir, una cita d’una font amb un alt SJR val més que una cita d’una font amb un SJR inferior.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): és un rànquing que mesura l’impacte d’una cita segons les característiques de la matèria sobre la que s’investiga. Per tant, a un camp d’investigació científica on hi ha menys freqüència de cites, cada cita individual té un valor més alt que les cites d’altres àrees on es publica en major assiduïtat. metrica2Per a més informació: Deman@, la biblioteca respon

Visita a la biblioteca de la seu de la UIB a Eivissa.

Seu de la UIB a Eivissa

La passada setmana vàrem visitar la biblioteca de la seu de la UIB a Eivissa. La biblioteca s’ubica al soterrani de l’antic edifici de la comandància militar, al carrer del Calvari, núm. 1. des del mes de novembre de 2012.

L’objectiu d’aquesta visita va ser la realització d’una sèrie de tasques relacionades amb la millora i l’actualització de la col·lecció al catàleg de la biblioteca, i amb la senyalització de les prestatgeries, treballs que en definitiva pretenen facilitar la localització dels llibres i d’altres recursos als usuaris de la biblioteca que resideixen a l’illa.

Els nostres companys de la seu ens han permet conèixer de primera mà el dia a dia d’una biblioteca que disposa d’un total d’uns 8.700 volums, majoritàriament especialitzats en les distintes àrees de coneixement que s’imparteixen a la seu (educació, dret, administració d’empreses, turisme, educació social i infermeria), i que  aquest mes de novembre ha celebrat el seu primer aniversari des del canvi a la nova ubicació.

veure fotografies

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

Tens curiositat per conèixer l´impacte de les teves publicacions?

ScopusWordBottom1La FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) posa a l’abast de la comunitat universitària cursos presencials per al coneixement bàsic i avançat de la base de dades SCOPUS.

SCOPUS és una base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d’articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SCR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

La data  i lloc d’impartició és la següent:

tabla_1Per a poder assistir als cursos és necessària la inscripció prèvia. El nombre d’assistents és limitat.

INSCRIU-T’HI!!

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon