VLEX: Nova interfície!

vlex-logo

 

 

Tal com us anunciàvem fa unes setmanes, ja està disponible la nova plataforma d’VLEX la qual s’ha redissenyat completament per a crear un nou concepte en serveis d’investigació jurídica.

Teniu més informació a l’anterior post:

http://bloc.biblioteca.uib.cat/2013/06/06/vlex-proximament-nova-interficie/

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

 

Comença el procés de subscripcions a publicacions periòdiques per l´any 2014

Així com va acordar la Comissió de Biblioteca del dia 18 de juliol de 2013, s´inicia el procés de subscripcions a publicacions periòdiques de caire científic pel període 2014.

Per aquest motiu, necessitam saber si voleu introduir alguna modificació a les subscripcions vigents.  Si és així, ens heu de fer arribar quins títols, ara subscrits, voleu donar de baixa i quins títols nous voleu donar d’alta.  Per motius d’equilibri pressupostari us recordam que no es poden fer noves subscripcions si no es donen de baixa algunes de les actuals que compensin el cost de les noves.

La comunicació amb els canvis ha d’anar signada pel director del departament o màxim responsable del centre i ha d’anar adreçada al director del Servei de Biblioteca i Documentació.

El termini per sol·licitar modificacions acabarà el proper 13 de setembre.

Una vegada fet aquest tràmit, les peticions seran analitzades per la Comissió de Biblioteca de la UIB que les aprovarà o denegarà.  Seguidament, seran posades a exposició pública per tal que es puguin presentar al·legacions.

Podeu consultar les vostres subscripcions al llistat següent:

Departament de Biologia

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Departament Ciències de la Terra

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Departament de Dret Privat

Departament de Dret Públic

Departament d’Economia Aplicada

Departament d’Economia de l’Empresa

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Departament de Filosofia i Treball Social

Departament de Física

Departament Infermeria i Fisioteràpia

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’educació_ Departament de Pedagogia i  Didàctiques Específiques

– Departament de Psicologia

Departament de Química

Biblioteca Anselm Turmeda

Biblioteca Arxiduc Lluís Salvador

Biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos

Biblioteca Edifici Guillem Cifre de Colonya

Biblioteca Edifici Mateu Orfila i Rotger

Biblioteca Edifici Ramon Llull

Si necessitau més informació podeu adreçar-vos a Miquel Pastor: miquel.pastor@uib.es; ext.2815 , o a Daisy Chiang: daisy.chiang@uib.es; etx.9893.

 

Cuadernos de pedagogía : Accés al fons documental online

cuaderno_pedagogiaEnguany la revista Cuadernos de Pedagogía ha modificat la seva interfície.

Així doncs, per trobar els numeros retrospectius, heu d’anar a la secció “Hemeroteca” i aquí cercar per mes i any de la revista que us interessi; per exemple: “enero 1985”.

Recordau que a la revista Cuadernos de Pedagogía només es pot accedir amb usuari i contrasenya; que trobareu al catàleg de la biblioteca.

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon

Horari d´Estiu 2013

thumbnail_176_-1_242135_baner_horaris_estiu

Juliol

Obertes totes les biblioteques del campus de 8 a 14h

Agost

Els dies 1-2 i del 26 al 29 obertes totes les biblioteques del campus de 8 a 14h

De dia 5 a dia 23  tan sols estarà oberta la Biblioteca del Ramon Llull de 8 a 14h

Dia 15 d’agost es dia FESTIU i la Biblioteca estarà TANCADA

Setembre

Del 1 al 15 de setembre totes les biblioteques del campus de 8 a 20:45h

Els caps de setmana 7-8 i 14-15 estarà oberta la Biblioteca Ramon Llull de 8 a 20:45h

 

Podeu veure el calendari al següent enllaç :

Calendari_vacances

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

Cursos de formació de Web of Knowledge

wok1Thomson Reuters ha organitzat uns cursos de formació online de la Web of Knowledge per aquest mes de juliol.

La formació serà impartida per formadors de  Thomson Reuters (EEUU) en inglés. Aquests cursos estan destinats a ampliar el coneixement de les bases de dades i eines de la Wok.

Per obtenir més informació i per a la inscripció, ha de dirigir-se a la següent direcció http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=3864

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon

 

De Millennium a Sierra

Dia 1 de Juliol a les 15h finalitza la utilització de Millennium per part del Servei de Biblioteca i Documentació. Millennium és el programa utilitzat aquests darrers 13 anys per la gestió completa de la biblioteca i els seus recursos. Un dels anomenats SGB (Sistemes de Gestió de Biblioteques).

De Millennium a Sierra
De Millennium a Sierra

Aquests SGB permeten la gestió integral d’una biblioteca. Independentment del tipus de material (llibre, audiovisual, en línia, …) gestiona des de la seva adquisició fins que es posa a disposició de l’usuari.

En el cas concret de Millennium, el programa inclou gran diversitat de mòduls que permeten gestionar gran part de les tasques d’una biblioteca. A partir d’un cos central, el programa es pot ampliar en funció de les necessitats.

Una mica abans de l’any 2000 l’empresa propietària del programa (Innovative Interfaces Inc. – www.iii.com) va anunciar que el seu programa Innopac passaria a anomenar-se Millennium (juntament amb la febre internacional pel canvi de mil·lenni) i el programa deixaria la interfície en mode text per passar a la interfície en mode gràfic.

La UIB va ser pionera en la incorporació d’aquests mòduls i prova d’això és que un gran nombre d’universitats ens van visitar per veure i conèixer un sistema d’aquestes característiques en funcionament.

Ara, 13 anys després, el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB (Universitat de les Illes Balears – www.uib.es), torna a ser pionera en canviar al nou programa Sierra.

Sierra és més que una nova versió del programa, ja que a més de totes les funcionalitats del Millennium, es prepara pels nous reptes del món bibliotecari., com puguin ser: l’adaptació als nous estàndards de catalogació, incorporació de formats de metadades, preparació pels nous estàndards de llibres electrònics, millores en la gestió dels recursos electrònics,…

Dia 2 Juliol de 2013 és la data d’arrancada amb el nou sistema (la data del Go Live, utilitzant la terminologia de l’empresa). Aquest dia, tot el personal ja utilitzarà el nou programa.

Aquestes setmanes prèvies han sigut intenses: lectures de nous manuals, repàs de les configuracions, instal·lacions dels nous clients, adaptació a les noves funcionalitats, canvi en la gestió d’usuaris, aplicacions, fluxos de treball, formació dels usuaris,… Amb tota la feia prèvia de preparació i adaptació dels servidors, tasca realitzada de la mà del CTI@UIB.

Finalment arribam a Sierra!!!