Nova pàgina Web de Scifinder

Scifinder la base de dades a nivell internacional que proporciona accés a la producció científica en el camp de la química, producte de la American Chemical Society, ha renovat la seva pàgina web combinant un disseny nou i modern amb una navegació i cerca més fàcil.

Aquesta versió es troba disponible des del dia 5 d’agost.

Si voleu veure les novetats anau a ” What´s New in Scifinder”

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.