Biblioteca Digital Mundial

La Biblioteca Digital Mundial patrocinada per la UNESCO es presenta avui a Paris, però ja està disponible a la web http://www.wdl.org/es/, l’accés és gratuït.

Reuneix mapes, textos, gravats i films de totes les èpoques i explica en 7 llengües els continguts més valuosos de totes les biblioteques del planeta incloses al projecte.

Entre els documents més antics hi ha còdex precolombins gràcies a la contribució de Mèxic, els primers mapes d’Amèrica dibuixats al 1562, o el “Hyakumanto darani”, document japonès publicat al 764 i considerat el primer document imprès de la Història.

Els documents estan escanejats en la seva llengua original però tenen explicacions en set llengües. En principi conté uns 1.200 documents però esta pensada per rebre un nombre il•limitat de documents.

Formació en Reaxys, nou recurs en proves

Dijous dia 10 de novembre, a  les 10 del matí, a la Sala de Juntes de l’edific Mateu Orfila hi haurà una presentació de Reaxys per a tota la comunitat universitària.

Reaxys és una nova eina d’Elsevier desenvolupada especialment per a investigadors de les àrees de química, bioquímica i farmàcia. Reuneix el contingut més relevant de la literatura científica i de patents en química orgànica, inorgànica i organo metàlica de les bases de dades de Crossfire.

Què ens ofereix Reaxys:

  • Facilitat de cerca
  • Filtratge i ordenament del resultat
  • Investiga les reaccions químiques
  • Beneficis per a la química medicinal
  • Propietats experimentals
  • Eines per a la planificació de síntesis
  • Comparativa d’estructures i les seves dades
  • etc.

 

Accediu aquí a Reaxys en proves

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon

Nous continguts a la pàgina d´Ajuda de la Biblioteca

La pàgina d’Ajuda de la web de la biblioteca de la UIB ha estat actualitzada amb noves seccions i continguts que permeten una visualització més estructurada i classificada de la informació. A través d’apartats com “la biblioteca i tu”, “cercar informació”, “com realitzar un treball acadèmic” o “recursos per a la docència i la investigació”, l’usuari disposa d’una sèrie d’ítems per poder accedir als nous materials i guies per facilitar la consulta i la utilització dels diferents recursos que el Servei de Biblioteca i Documentació posa a l’abast de la comunitat universitària.

 

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon.