Índex d’impacte 2009 al JCR

Ja teniu disponible per a la seva consulta en línia el Factor d’Impacte 2009 a través de la base de dades Journal Citations Report accessible des de la Web of Knowledge.

L’índex d’impacte de les revistes científiques del 2009 es pot consultar a:
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/.

Vegeu com accedir al factor d’impacte des del catàleg de la UIB

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.

Nou Servei a l’SBD: Deman@, la biblioteca respon

Demana, la biblioteca respon

El Servei de Biblioteca i Documentació ha posat en marxa un nou servei. El Servei de Referència Virtual de les biblioteques de la UIB: Deman@, la biblioteca respon.

El que pretén és resoldre les necessitats d’informació i millorar l’atenció a tots els seus usuaris. Ofereix atenció personalitzada per respondre qualsevol dubte relacionat amb el funcionament, ús dels serveis i recursos de les biblioteques, a més d’informació bibliogràfica sobre temes diversos. Tot això mitjançant un formulari web.

Animau-vos a fer preguntes!!.

Ens trobareu a la web de la biblioteca