Google Books entra al catàleg de l’SBD

A partir del dimarts dia 26, el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ofereix la possibilitat de consultar directament els llibres del nostre catàleg que es trobin digitalitzats a la pàgina web de google books. El seu funcionament és el següent:

Una vegada feta una cerca qualsevol, la pàgina ens ofereix una sèrie d’informació. Si al quadre de la dreta apareix el logotip de google preview, significa que el llibre es pot consultar lliurement d’una manera parcial o completa. Per fer-ho, només hem de clicar damunt i se’ns obrirà una finestra sobre la mateixa pàgina, que ens permetrà tot d’una una lectura del material seleccionat.

Paloma Insua, primera col·laboradora honorífica del Servei de Biblioteca i Documentació

Donada la gran valua professional de Paloma Insua que ha estat subdirectora del Servei de Biblioteca i Documentació des de 1997, es va proposar al rectorat el seu nomenament com Col·laboradora Honorífica, tan bon punt com aquesta figura fou creada.

Al FOU de dilluns 11 de gener es va publicar el seu nomenament que és el primer que fa la UIB.

El tipus de col·laboració que realitzarà amb la biblioteca serà:

Assessorar la direcció del SBD i el personal que treballa en l’administració del sistema integrat de gestió de la biblioteca quant a desenvolupament del sistema, avaluació de nous mòduls i noves aplicacions.

Participar com assessora en la planificació estratègica del SBD aportant els seus coneixements respecte de les tendències que s’estableixen a les institucions més avançades en l’àmbit bibliotecari.

Participar com assessora en els projectes en que participa la UIB quant a administració de sistemes de gestió bibliotecària i biblioteca digital.

Col·laborar en les activitats de formació que programi el Servei de Biblioteca i Documentació, tant del seu personal com dels usuaris.

FRANCIS, una nova base de dades al catàleg de l’SBD

FRANCIS és una base de dades bibliogràfica produïda per l’Institut d’Information Scientifique et Technique (INIST) de Nancy (França), i permet la consulta des de l’any 1972 d’actes de conferències, articles de revistes, informes, llibres i tesis doctorals dins les àrees temàtiques de ciències socials i humanitats. Entre les especialitats que inclou, podem trobar des d’arqueologia, història, etnologia, geografia fins a lingüística, literatura, filosofia o sociologia.

El seu volum arriba fins els 2.500.000 de referències, i al catàleg de l’SBD és consultable mitjançant el proveïdor d’EBSCO.

Per a més informació:

Ajuda al catàleg de l’SBD

Ajuda directa proporcionada per EBSCO (anglès):