Biblioteca Digital i OAI

logo_oaiDes del mes de novembre la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears funciona com a proveïdor de registres bibliogràfics seguint l’estàndard  OAI (Open Archives Initiative). Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la interoperatibilitat entre els repositoris de biblioteques digitals per tal de diseminar els seus continguts al màxim possible.

Inicialment les col·leccions que servim seguint aquest protocol són les següents: Affar, L’Arc, Caligrama, Educació i Cultura, Endins, Grama i Cal, Innovació Educativa, Maina, Mayurqa, Taula, Territoris, Trazos i Treballs de Geografia. Properament i de manera gradual s’aniran incorporant la resta de col·leccions.

El resultat pràctic d’aquestes accions és que els registres d’aquestes col·leccions es poden recuperar no només a través de la nostra biblioteca digital sinó també des dels portals dels diferents recolectors als que estam subscrits, que són els següents: